Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”

PDFZarządzenie nr ZA.011.24.2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie z dn. 10.08.2023 r. dot. zm. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - wersja dostepna.pdf (71,91KB)
PDFZarządzenie nr ZA.011.24.2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie z dn. 10.08.2023 r. dot. zm. regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - skan z odręcznym podpisem.pdf (375,73KB)
 

PDFZarządzenie nr 011.09.2022 Dyrekora Centrum Usług Społęcznych w Gogolinie z dnia 18.02.2022r (skan z odręcznym podpisem).pdf (2,18MB)
PDFREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.pdf (105,18KB)
PDFZarządzenie nr 011.09.2022 Dyrekora Centrum Usług Społęcznych w Gogolinie z dnia 18.02.2022r (wersja dostępna).pdf (87,62KB)
 

PDFZAŁĄCZNIK_NR_1_wniosek_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (89,34KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_2_kwestionariusz_kwalifikacyjny_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (63,94KB)
PDFZAŁACZNIK_NR_3_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (51,98KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_4_oświadczenie_uczestnika_projektu_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN RODO.pdf (49,37KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_5_zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (49,54KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_6_oświadczenie_indywidualne_konsultacje_psychologiczne_dla_dorosłych_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (47,14KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_7_oświadczenie_zajęcia_psychoedukacyjne_dla_rodziców_lub_grupy_zabawowe_dla_rodziców_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (47,86KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_8_oświadczenie_pomoc_neurologopedyczna_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (47,38KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_9_oświadczenie_zajęcia_językowe_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (46,91KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_10_oświadczenie_zajęcia_indywidualne_z_dietetykiem_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (46,86KB)
PDFZAŁACZNIK_NR_11_oświadczenie_zajęcia_ruchowe_dla_dorosłych_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (46,88KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_12_oświadczenie_poradnictwo_dla_osób_z_zaburzeniami_zdrowia_psychicznego_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (46,98KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_13_oświadczenie_indywidualna_terapia_dla_osób_uzależnionych_w_tym_uzależnienia_behawioralne_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (47,53KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_14_oświadczenie_punkt_pomocy_prawnej_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (46,72KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_15_oświadczenie_mieszkaniec_gminy_gogolin_posiadajacy_orzeczenie_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (47,90KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_16_oświadczenie_klub_aktywności_lokalnej_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (47,18KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_17_usprawiedliwienie_nieobecności_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (45,09KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_18_oświadczenie_o_rezygnacji_udziału_w_projekcie_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN.pdf (45,90KB)

 

PDFZarządzenie nr 011.17.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie z dnia 11.04.2022 r. (skan z odręcznym podpisem).pdf (3,35MB)
PDFZarządzenie nr 011.17.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie z dnia 11.04.2022 r. (wersja dostępna).pdf (148,74KB)
PDFRegulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie - tekst jednolity.pdf (120,10KB)
 

PDFZarządzenie nr 011.31.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie z dnia 12.08.2022 r..pdf (74,35KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_2_kwestionariusz_kwalifikacyjny_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN (nowy).pdf (54,98KB)
PDFZAŁĄCZNIK_NR_7_oświadczenie_zajęcia_psychoedukacyjne_dla_rodziców_lub_grupy_zabawowe_dla_rodziców_do_Regulaminu_Rekrutacji_i_Uczestnictwa_CUS_GOGOLIN (nowy).pdf (47,88KB)