Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe ZA.071.12.2024.AB na realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Gogolin w ich miejscu zamieszkania.

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie                                                                   Gogolin, dnia 23.02.2024r.
Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

Zapytanie ofertowe

ZA.071.12.2024.AB

 

  1. Podmiot składający zapytanie:

 

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie                                                                  
Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

tel. 774749400

       

2.Przedmiot zapytania:

  1. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Gogolin w ich miejscu zamieszkania.

 

  1. Szczegółowy opis: usługa polegająca na realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w szczególności w zakresie zapewnienia dzieciom
    i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz 1598 ze zm.), z Ustawą z dnia 12 marca 2004r.
    o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz 901 ze zm.) oraz z zarządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 czerwca 2022r. nr 71/22, dotyczącym sposobu organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    w województwie opolskim.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u minimum jednej osoby, w średnim wymiarze 15 godzin miesięcznie, w zakresie:

- terapia integracji sensorycznej,

- hipoterapii,

- rehabilitacji NDT Bobath.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba uczestników oraz godzin świadczenia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Liczby tej nie można określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.

Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część w/w godzin przedmiotu będzie zrealizowana.

Realizacja zamówienia zależeć będzie od posiadanych środków w roku budżetowym oraz potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia.

Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane godziny usług.

Osoby świadczące usługi muszą posiadać kwalifikacje określone w §  3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

3.  Termin realizacji:

              Termin realizacji w okresie: marzec 2024 r. – grudzień 2024r.

4.  Prosimy o sporządzenie pisemnej oferty z podaniem ceny jednostkowej (brutto) za

jedną godzinę - uwzględniającą pełny koszt usługi.

Oferta może zawierać pełny lub częściowy zakres usługi.

Oferta może zawierać również różne ceny dla poszczególnych rodzajów wsparcia.

Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

5.  Prosimy o pilne przekazanie oferty w terminie 08.03.2024 r. pocztą na adres Centrum Usług Społecznych w Gogolinie:  Gogolin Pl. Dworcowy 2,

lub na adres mailowy:  sekretariat@cus.gogolin.pl

6.   O wyborze oferty powiadomimy telefonicznie.

7.   Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 774749401, 774749408.

 

 

 

 

PDFZapytanie ofertowe ZA.071.12.2024.AB.pdf (102,48KB)