Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe ZA.071.13.2023.PW

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie                                                                                          Gogolin, dnia 03.03.2023r.
Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

 

Zapytanie ofertowe

ZA.071.13.2023.PW

 

Podmiot składający zapytanie:

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

tel. 774749400

sekretariat@cus.gogolin.pl

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Gogolin w ich miejscu zamieszkania.

Szczegółowy opis: usługa polegająca na realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni powszednie od poniedziałku do piątku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u minimum jednej osoby, w średnim wymiarze 5 godzin miesięcznie, w zakresie:

- terapia integracji sensorycznej.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba uczestników oraz godzin świadczenia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Liczby tej nie można określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.

Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część w/w godzin przedmiotu będzie zrealizowana.

Realizacja zamówienia zależeć będzie od posiadanych środków w roku budżetowym oraz potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia.

Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane godziny usług.

Osoby świadczące usługi muszą posiadać kwalifikacje określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Termin realizacji w okresie: marzec 2023 r. – grudzień 2023r.

Prosimy o sporządzenie pisemnej oferty z podaniem ceny jednostkowej (brutto) za

jedną godzinę - uwzględniającą pełny koszt usługi.

Oferta może zawierać pełny lub częściowy zakres usługi.

Oferta może zawierać również różne ceny dla poszczególnych rodzajów wsparcia.

Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

Prosimy o pilne przekazanie oferty w terminie do dnia 09.03.2023 r. do godz. 15:30

pocztą na adres Centrum Usług Społecznych w Gogolinie: Gogolin Pl. Dworcowy 2,

lub na adres mailowy: sekretariat@cus.gogolin.pl

 

O wyborze oferty powiadomimy telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 774749408 lub 774749400.

 

 

Marek Korniak

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gogolinie